Đại lý

CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ

Chiết khấu

Đại lý sẽ được hưởng khoản chiết khấu theo bảng giá áp dụng dành cho đại lý tại thời điểm nhập hàng. Bảng giá được cập nhật liên tục cho các đại lý và cộng tác viên theo dõi;

  • Được hưởng các khuyến mãi của công ty nếu có.
  • Được hưởng thêm chiết khấu nếu số tiền nhập đơn hàng vượt quá mức công ty đưa ra.
  • Được hưởng thêm chiết khấu lên đến 1% nếu đặt đơn hàng Online.


 

Chính sách giá

  • Chính sách về giá chỉ áp dụng cho đại lý đặt hàng Online và sẽ được quy định trong văn bản gửi cho mỗi đại lý chính thức.
  • Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho đại lý trên thị trường.

Hình thức thanh toán + Hợp đồng công nợ

Hợp đồng nguyên tắc: Sau khi hai bên ký kết hợp đồng, Đại lý/Cộng tác viên sẽ được được hưởng các chính sách ưu đãi như trên.

  • Hình thức thanh toán: Thanh toán 100% tiền hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo số tài khoản.

 

Đăng ký để nhận bản tin

Facebook Công Ty TNHH DASK Việt Nam Facebook Công Ty TNHH DASK Việt Nam youtube Công Ty TNHH DASK Việt Nam youtube Công Ty TNHH DASK Việt Nam youtube Công Ty TNHH DASK Việt Nam